Tepelne spracovaná oceľ

  • Heat Treatment

    Tepelné spracovanie

    Tepelné spracovanie sa vzťahuje na metódu dvojitého tepelného spracovania kalenia a temperovania pri vysokej teplote.Jeho účelom je, aby mal obrobok dobré komplexné mechanické vlastnosti.Vysokoteplotné temperovanie sa vzťahuje na temperovanie pri 500-650 ℃.
  • Heat-treated Steelpipe

    Tepelne upravená oceľová rúrka

    Tepelné spracovanie sa vzťahuje na metódu dvojitého tepelného spracovania kalenia a temperovania pri vysokej teplote.Jeho účelom je, aby mal obrobok dobré komplexné mechanické vlastnosti.