Prehliadka továrne

Sklad

Výrobná dielňa

1
2
3
4

výrobná linka

8
7
5
6

Certifikát

1
3
2
4
5
7

Testovanie kvality

1
4
3
2